روسیه و اکراین و امارات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بسته بندی
  4. chevron_right
  5. روسیه و اکراین و امارات

روسیه و اکراین و امارات

بسته بندی کشور روسیه و اوکراین به دو شکل در سبدهای چهار کیلویی و تک رج آماده و پالت بندی شده تحویل می گردد.

بسته بندی کشور روسیه و امارات به شکل بسته بندی کارتونی آماده و پالت بندی شده تحویل می گردد.

بسته بندی مخصوص روسیه و اکراین
بسته بندی4 کیلویی مخصوص روسیه
پالت بندی و بارگیری سبد 4 کیلویی مخصوص روسیه
بسته بندی کارتون مخصوص روسیه و امارات
پالت بندی کارتون مخصوص روسیه و امارات
بسته بندی مرتبط

آفریقایی و لیبی

Sorting packaging (4)

سورتینگ و امکانات

هندوستان و امارات

ازبکستان