هندوستان و امارات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بسته بندی
  4. chevron_right
  5. هندوستان و امارات

هندوستان و امارات

بسته بندی کیوی برای کشور هندوستان در سبدهای ده و چهار کیلویی و با استفاده از تکنولوژی اسمارت فرش و جاذب های اتیلن بر اساس درخواست مشتری آماده می گردد.

بسته بندی هند و امارات
بسته بندی مرتبط

روسیه و اکراین و امارات

آفریقایی و لیبی

ازبکستان

Kiwi crystal packaging

قزاقستان