آفریقایی و لیبی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بسته بندی
  4. chevron_right
  5. آفریقایی و لیبی

آفریقایی و لیبی

بسته بندی کشور آفریقایی و لیبی  به شکل سبدهای ده کیلویی  آماده و پالت بندی شده تحویل می گردد.

بسته بندی مرتبط

هندوستان و امارات

ازبکستان

Kiwi crystal packaging

قزاقستان

بسته بندی محصولات دیگر