سورتینگ و امکانات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بسته بندی
  4. chevron_right
  5. سورتینگ و امکانات

سورتینگ و امکانات

مجموعه حاضر دارای سورتینگ دو لاین با تفکیک 8 کالیبر وزنی می باشد که روزانه امکان آماده نمودن یک کانتینر را دارا می باشد.

سورتینگ کیوی برای کشور امارات و هندوستان
بسته بندی مرتبط
Kiwi crystal packaging

قزاقستان

آفریقایی و لیبی

هندوستان و امارات

افغانستان و پاکستان